Posty

Msza święta za Ojczyznę 7 maja

Obraz
Uroczysta Msza Święta za Ojczyznę 7 maja o godz. 11.30. 7 maja w kościele pw. Świętej Trójcy odbędzie się Msza święta z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Dzieci zapraszamy w strojach ludowych.

Obchodzone święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski zostało ustanowione na prośbę polskich biskupów po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. W 1920 r. zgodził się na to papież Benedykt XV, a trzy lata później Pius XI zatwierdził święto. Jest obchodzone 3 maja na pamiątkę uchwalenia pierwszej polskiej Konstytucji, która realizowała część lwowskich ślubów Jana Kazimierza. W 1656 r. król ten zawierzył Polskę Maryi i ogłosił ją Królową Polski.

Święto Miłosierdzia Bożego 23 kwietnia 2017

Obraz
Druga Niedziela Wielkanocna obchodzona jest w Kościele katolickim jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Prosił o to Jezus objawiający się siostrze Faustynie Kowalskiej.
Zapraszamy od godz. 15.00
·Koronka do Miłosierdzia Bożego ·Nauczanie  Ks. Dieudonné ·Adoracja i spowiedź

Formy kultu Miłosierdzia Bożego Cześć obrazu Jezusa Miłosiernego: ma on przedstawiać Pana Jezusa z czerwonymi i bladymi promieniami wypływającymi z Jego serca, i podpisem: „Jezu, ufam Tobie”. „Dusza, która czcić będzie ten obraz nie zginie” - obiecuje Pan Jezus. 

Święto Miłosierdzia (obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy) dał Pan Jezus grzesznikom jako „ostatnią deskę ratunku”. Z dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią św. przyjętą w tym dniu związana jest obietnica „zupełnego odpuszczenia win i kar”.  Koronka do Miłosierdzia Bożego: „Chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia Mojego” - zapewnia Pan Jezus. Modlitwa w godzinie Miłosierdzia (w…

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

Obraz
Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Łk 24, 5-6
Niech Pan Zmartwychwstały dotknie jeszcze raz waszych serc, oczyszczonych przez wielkopostną pokutę i napełni je odwagą wiary, mądrością pokory i wrażliwością miłosierdzia.
Niech blask Zmartwychwstałego Pana rozjaśnia Wasze twarze i napełnia ufnością serca. Niech Chrystus, wychodzący z grobu w poświacie zwycięskiego krzyża, wyznacza drogę Waszemu życiu. Niech On będzie dla Was siłą i nadzieją!
Wesołego Alleluja!

Ks. Łukasz Skawiński i ks. Łukasz Baran

Święto Parafii

Obraz
Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja.
5 lutego, z wielką radością i przejęciem, uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy świętej, podczas której Kardynał Philippe Barbarin, dokonał aktu poświęcenia odnowionego kościoła pod wezwaniem Św. Trójcy. Kościół pw. Św. Trójcy w Lyonie został erygowany dekretem kardynała Gerlier, 2 września 1958r. Parafia została powierzona księdzu Robertowi Largier, który był jej założycielem i proboszczem przez prawie 40 lat! Dziś nasza świątynia ma niespełna 60 lat, dlatego wymagała gruntownego remontu i dostosowania do obowiązujacych obecnie norm. Cała świątynia jest pięknie odnowiona. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie liczni darczyńcy i parafianie poświęcający swój czas dla naszego kościoła. Jeszcze raz, serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do renowacji naszej światyni. Chwała niech będzie Bogu, w Trójcy jedynemu! 

Wielki Tydzień

Obraz
Zachęcamy do zapoznania się i do uczestnictwa w przeżywaniu Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa w naszej Wspólnocie parafialnej.
Program Wielkiego Tygodnia
WIELKI CZWARTEK  20.00 – Msza św. francusko – polska
WIELKI PIĄTEK  15.00 – Droga Krzyżowa po francusku 19.00 – Droga Krzyżowa francusko – polska wokół kościoła 20.00 – Liturgia Męki Pańskiej francusko – polska
WIELKA SOBOTA  Adoracja Najświętszego Sakramentu od 7.00 do 12.00 i od 16.00 – 21.00 Błogosławieństwo pokarmów: 10.00; 11.00; 12.00 – Sala św. Pawła, w Glezé o 14.30 21.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej – francusko – polska
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 8.00 – Msza św. francusko – polska z procesją rezurekcyjną wokół kościoła 10.00 – Msza św. po francusku 11.30 – Msza św. po polsku 19.00 – Msza św. po francusku
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 8.30 – Msza św. po francusku 11.00 – Msza św. po polsku
19.00 – Msza św. po francusku

Poświęcenie pokarmów

Obraz
W Wielką Sobotę błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny. Święcenie pokarmów świątecznych jest starym zwyczajem w Kościele. Pobłogosławione pieczywo przypomina nam chleb, który po zmartwychwstaniu Jezus przygotował nad jeziorem dla swoich uczniów. Natomiast pobłogosławione mięso i wędliny nawiązują do Baranka paschalnego.
Spożywanie posiłku jest też czynnością świętą, dlatego modlimy się przed i po jedzeniu, a na największe święto Zmartwychwstania święcimy także pokarmy.

Błogosławieństwo pokarmów: 
10.00; 11.00; 12.00 – Sala św. Pawła, 
w Glezé o 14.30

Wielki Post w naszej Parafii

Obraz
Po co nam Wielki Post? Jaki jest sens tego okresu liturgicznego? Do czego nas prowadzi? Jak go dobrze przeżyć? Prorok Joel wzywa nas: „Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!” i dodaje: „Czemuż mówić mają między narodami: Gdzież jest ich Bóg?”Czy nasz Bóg to tylko zwyczaje, które praktykujemy w pewnych okresach? Czy nasz Bóg, to tylko uroczyste zgromadzenia, które nie mają większego wpływu na nasze postawy życiowe? Czy nasz Bóg to tylko stawianie różnego rodzaju figur, które wzbudzają sensację, ale nie prowadzą do nawrócenia?
Duch Boga objawiony w Chrystusie wzywa nas do nawrócenia i pojednania. „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą”.Jezus przyjął na siebie wszelką niesprawiedliwość, by dać nam swojego Ducha, byśmy Jego mocą mogli przyjmować niesprawiedliwość i obwieszczać przebaczenie.Niech …