Posty

Sakrament Miłosierdzia 9 kwietnia 15h -20h

Obraz
Sakrament Miłosierdzia
Triduum Paschalne to najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym dla każdego ochrzczonego. Chcemy towarzyszyć Jezusowi Chrystusowi w Jego drodze, która objawia wyjątkową Miłość Boga do każdego z nas. W niedzielę palmową chcemy się przygotować do celebrowania Paschy Jezusa Chrystusa. Kapłani czekają na wszystkich, którzy przed świętami chcą skorzystać z sakramentu przebaczenia.

Od 15h00 do 20h00 w kościele kapłani będą nas służyć w sakramencie pojednania.

Rekolekcje Wielkopostne

Obraz
Niedziela 2 kwietniagodz. 11.30 Msza święta i homiliaGorzkie Żale – śpiewane i kazanie pasyjnePoniedziałek 3 kwietniagodz. 20.00 Msza święta z nauką rekolekcyjnąWtorek 4 kwietniagodz. 20.00 Msza święta z nauką rekolekcyjną
Rekolekcje prowadzi ks. Sławomir Ziobro - misjonarz

IV Niedziela Wielkiego Postu

Obraz
Ślepiec przejrzał nie na początku Ewangelii, lecz wtedy, gdy rzekł: “Wierzę, Panie”.
Bóg otwiera oczy. Koryguje wzrok Samuela: w pierwszym czytaniu usłyszymy, jak prorok najpierw patrzy ludzkim wzrokiem, by w końcu widząc jak Bóg dostrzec Dawida. W Ewangelii Niewidomy od urodzenia zaczyna widzieć. Opis tego cudu to zaledwie dwa zdania. Cały, przyznajmy – długi, fragment Ewangelii, mówi o czymś więcej: o niezwykłym procesie, jaki dokonał się w jego życiu i może się dokonać w każdym z nas: przejściu z ciemności do światła.
Niewidomy to każdy, kto widzi po ludzku. Przecież faryzeuszów, nie mających zapewne problemów ze wzrokiem, Jezus nazywa ślepymi. I jeszcze jeden szczegół: nawet po uzdrowieniu św. Jan nazywa człowieka niewidomym. Dlaczego? Boniewidomy od urodzenia zaczyna widzieć wtedy, gdy mówi swoje ostatnie dwa słowa w Ewangelii: Wierzę, Panie.   Msza Święta w każdą niedzielę o godz. 11.30.

Wielki Post w naszej Parafii

Obraz
Po co nam Wielki Post? Jaki jest sens tego okresu liturgicznego? Do czego nas prowadzi? Jak go dobrze przeżyć? Prorok Joel wzywa nas: „Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!” i dodaje: „Czemuż mówić mają między narodami: Gdzież jest ich Bóg?”Czy nasz Bóg to tylko zwyczaje, które praktykujemy w pewnych okresach? Czy nasz Bóg, to tylko uroczyste zgromadzenia, które nie mają większego wpływu na nasze postawy życiowe? Czy nasz Bóg to tylko stawianie różnego rodzaju figur, które wzbudzają sensację, ale nie prowadzą do nawrócenia?
Duch Boga objawiony w Chrystusie wzywa nas do nawrócenia i pojednania. „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą”.Jezus przyjął na siebie wszelką niesprawiedliwość, by dać nam swojego Ducha, byśmy Jego mocą mogli przyjmować niesprawiedliwość i obwieszczać przebaczenie.Niech …

Wielki Tydzień

Obraz
Zachęcamy do zapoznania się i do uczestnictwa w przeżywaniu Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa w naszej Wspólnocie parafialnej.
Program Wielkiego Tygodnia
WIELKI CZWARTEK 20.00 – Msza św. francusko – polska
WIELKI PIĄTEK 15.00 – Droga Krzyżowa po francusku19.00 – Droga Krzyżowa francusko – polska wokół kościoła20.00 – Liturgia Męki Pańskiej francusko – polska
WIELKA SOBOTA Adoracja Najświętszego Sakramentu od 7.00 do 12.00 i od 16.00 – 21.00Błogosławieństwo pokarmów: 10.00; 11.00; 12.00 – Sala św. Pawła, w Glezé o 14.0021.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej – francusko – polska
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO8.00 – Msza św. francusko – polska z procesją rezurekcyjną wokół kościoła10.00 – Msza św. po francusku11.30 – Msza św. po polsku19.00 – Msza św. po francusku
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY8.30 – Msza św. po francusku11.00 – Msza św. po polsku
19.00 – Msza św. po francusku 

Poświęcenie pokarmów

Obraz
W Wielką Sobotę błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny. Święcenie pokarmów świątecznych jest starym zwyczajem w Kościele. Pobłogosławione pieczywo przypomina nam chleb, który po zmartwychwstaniu Jezus przygotował nad jeziorem dla swoich uczniów. Natomiast pobłogosławione mięso i wędliny nawiązują do Baranka paschalnego.
Spożywanie posiłku jest też czynnością świętą, dlatego modlimy się przed i po jedzeniu, a na największe święto Zmartwychwstania święcimy także pokarmy.

Błogosławieństwo pokarmów: 
10.00; 11.00; 12.00 – Sala św. Pawła, 
w Glezé o 14.30

Święto Parafii

Obraz
Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja.
5 lutego, z wielką radością i przejęciem, uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy świętej, podczas której Kardynał Philippe Barbarin, dokonał aktu poświęcenia odnowionego kościoła pod wezwaniem Św. Trójcy. Kościół pw. Św. Trójcy w Lyonie został erygowany dekretem kardynała Gerlier, 2 września 1958r. Parafia została powierzona księdzu Robertowi Largier, który był jej założycielem i proboszczem przez prawie 40 lat! Dziś nasza świątynia ma niespełna 60 lat, dlatego wymagała gruntownego remontu i dostosowania do obowiązujacych obecnie norm. Cała świątynia jest pięknie odnowiona. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie liczni darczyńcy i parafianie poświęcający swój czas dla naszego kościoła. Jeszcze raz, serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do renowacji naszej światyni. Chwała niech będzie Bogu, w Trójcy jedynemu!